Takie podręczniki, jak Tania Książka – Biologia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych (autorzy” Beata Jakubik, Renata Szymańska) dobitnie pokazują, że szkoła bardzo mocno się zmieniła. Nie chodzi tu o żaden efekt wizualny, ale o to, czego obecnie się uczyły. W szczególności dostrzegają to rodzice, którzy są na etapie wysyłania swojego dziecka do szkoły. Jak wyglądała szkoła dawniej? Jak wygląda szkoła teraz? Różnice są bardzo mocne i mogą nie jedną osobę zadziwić.

Co zmieniło się w szkołach?

Z czego uczą obecni nauczyciele? Nie tylko z podręczników, chociaż stanowią one główne źródło wiedzy dla uczniów. Teraz mają oni do wyboru różnego rodzaju dodatkowe materiały edukacyjne, jak np. tablice z wzorami matematycznymi, tablice chemiczne, biologiczne.  Dostępne są różne karty pracy oraz wiele innych, przydatnych i wyjątkowych rzeczy. A czy dawniej tak było? Oczywiście, że nie. Nauczyciele bazowali tylko i wyłącznie na książkach, które na dodatek, w pewnym okresie były bardzo ciężko dostępne przez nauczycieli. A co tu dopiero mówić o uczniach, którzy nie zawsze mieli do nich dostęp.

Podręczniki do nauki

Taka książka, jak “Biologia 3. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych“, zdecydowanie różni się od tego, co mieli dorośli jeszcze kilkanaście lat temu w szkołach. Jest to podręcznik, który powstał na bazie doświadczeń, jakie autorzy mają właśnie z poprzednich lat. Treść jest bardziej przejrzysta, dzięki temu, że zostały tu zastosowane liczne grafiki, wykresy, zdjęcia, które pomagają zrozumieć skalę poszczególnych zjawisk. Infografiki są bardzo pomocne, jeżeli chodzi o analizę poszczególnych wiadomości. Uczniowie zdobywają umiejętność dokładnej analizy, która pomaga odpowiedzieć na pytania, jakie znaleźć można w różnych zadaniach, znajdujących się na kartach tego podręcznika. Książka dopasowana jest do potrzeb uczniów, którzy będą wiedzieć jak mają zdobyć wymaganą od nich, na tym poziomie, wiedzę w zakresie zagadnień biologicznych.